اخبار و مقالات آموزشی نبض صنعت آرتان

گذر زمان در آتش سوزی خانه

گذر زمان در آتش سوزی خانه در این نمودار اقدامات انجام شده در جهت شناسایی ، اعلام و خاموش کردن آتش را بر اساس زمان و رشد آتش را نمایش می دهد . بر اساس منحنی ، آتش پس از…
ادامه مطلب
فهرست